Otomatik Kontrol


Bir Kontrol Sistemini anlamak için öncellikle “Kontrol” ve “Sistem” kavramlarını anlamamız gerekmektedir.

Kontrol:  En kaba tanımıyla; Düzenlemek, yönlendirmek/yönetmek/direktif vermek, komuta etmek, yönetmek anlamına gelmektedir.

Sistem: Sistemin tanımını yapacak olursak; Öğelerin/Elemanların (alt sistemler) düzenlenmesi veya set edilen elemanlar kümesidir.

Yani; Belli bir görevi yerine getiren tek bir öğeye veya birbirleri ile fiziksel anlamda ilişkilendirilmiş öğelere denilmektedir.
Kontrol Sistemi: Bir Sistem ve Kontrolün tanımını yaptıktan sonra bir Kontrol Sisteminin ne olduğunu açıklayabiliriz.

Bir Kontrol Sistemi; Öğelerinin birbirine etkisi ile sebep sonuç ilişkilerine göre sıralanıp giriş (amaçlar) ve çıkışlarının(sonuçlar) bağlandığı, aralarındaki bilgi akışının (kontrol sistemi) blok diyagramları ile gösterildiği, kontrol edilmek istenen kavramın çıktı (sonuçlar) , kontrol edilmek için verilen değerin ise girdi (amaçlar) olarak isimlendirildiği mekanizmaya denir.

Yani daha net bir şekilde ifade edecek olursak, yukarıda vermiş olduğumuz Kontrol ve Sistem kavramlarından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz.

Bir Kontrol Sistemi;
Kendisini oluşturan mekanizmayı veya başka bir sistemi, düzenlemek, komuta etmek veya yönetmek üzere uygun bir biçimde bağlanmış/bağlantılı olan fiziksel öğeler kümesidir.
Yukarıda vermiş olduğumuz bir Kontrol Sisteminin tanımı ışığında, bir kontrol sisteminin temel öğelerini söylemek mümkündür.

Powered by Bilgeweb